Pravilnici i uredbe

PRAVILNICI


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini - postavljeno:20.01.2020. 
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja - postavljeno:13.12.2019. 
PREUZMI
Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija i drugih bolesti životinja koje se mogu preneti sporednim proizvodima životinjskog porekla u Republiku Srbiju - postavljeno:30.10.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - postavljeno:30.09.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu - postavljeno:19.09.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa - postavljeno:15.07.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini e - postavljeno:26.06.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2019. godinu - postavljeno:10.06.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima - postavljeno:23.05.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje - postavljeno:20.03.2019. 
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva - postavljeno:06.02.2019.
Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju - postavljeno: 06.02.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva - postavljeno: 06.02.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima - postavljeno: 28.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi - postavljeno: 24.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - postavljeno: 08.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, za tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi - postavljeno: 08.01.2019.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - postavljeno: 18.12.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja - postavljeno: 23.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije - postavljeno: 14.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o metodologiji utvrđivanja referentnih cena investicije  za obračun IPARD podsticaja - postavljeno: 08.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku - postavljeno: 05.11.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrammbenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića - postavljeno: 22.10.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - postavljeno: 22.10.2018.
PREUZMI Prilog 1 Prilog 4 Prilog 5
Pravilnik o karantinu za uvezene životinje - postavljeno: 10.10.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa - postavljeno: 13.08.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme  za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 25.06.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 25.06.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicim - postavljeno: 18.06.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2018. godinu - postavljeno: 30.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde - postavljeno: 29.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla - postavljeno: 28.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela - postavljeno: 11.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - postavljeno: 07.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i... - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2018. godinu - postavljeno: 04.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 23.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 23.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo - postavljeno: 23.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - postavljeno: 10.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje - postavljeno: 10.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja - postavljeno: 03.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o Listi malih useva i manje značajnih namena - postavljeno: 03.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov - postavljeno: 03.05.2018.
PREUZMI
Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane za životinje - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o uslovima u pogledu objekata, opreme i sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje veterinarske delatnosti - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama - postavljeno: 28.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja - postavljeno: 26.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - postavljeno: 19.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2018. godinu - postavljeno: 16.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije - postavljeno: 14.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja - postavljeno: 06.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja - postavljeno: 06.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane - postavljeno: 06.03.2018.
PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu - postavljeno: 19.02.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa... - postavljeno: 12.02.2018.
PREUZMI
Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja transmisivnih spongioformnih encefalopatija i drugih bolesti životinja koje se mogu preneti sporednim proizvodima životinjskog porekla u Republiku Srbiju - postavljeno: 18.01.2018.
PREUZMI
Pravilnik o izmeni Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju - postavljeno: 18.01.2018.
PREUZMI


UREDBE


Odluka o visini troškova ispitivanja sorti i godišnjim troškovima održavanja prava oplemenjivača biljnih sorti - postavljeno:03.02.2020.
Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2020 - postavljeno:21.01.2020.
PREUZMI
Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini - postavljeno:13.01.2020.
Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini - postavljeno:16.12.2019.
Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini - postavljeno:03.10.2019. 
PREUZMI
Zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014 - 2020. godine - postavljeno:08.08.2019. 
PREUZMI
Odluka o obrazovanju Radne grupe za formiranje elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije - postavljeno:01.07.2019. 
PREUZMI
Uredbu o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu - postavljeno:20.03.2019. 
PREUZMI
Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. Godini - postavljeno:25.02.2019. Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini - postavljeno:21.01.2019. Uredba o kategorizaciji i postupku unapređenja objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla - postavljeno:25.12.2018.
Zaključak o usvajanju Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine - postavljeno:06.08.2018. 
PREUZMI

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se