Brodisan tečni koncentrat 1l

Brodisan tečni koncentrat 1l

Šifra proizvoda: 311820

Opis proizvoda:

Brodisan tečni koncentrat je hemikalija na bazi bromadiolona sa dodatkom Bitrex-a za pripremu mamaca za suzbijanje glodara.

Primena:

Priprema mamaca: 

Mikser ili posudu za pripremu mamaca napuniti mešavinom žitarica (pšenica, kukuruz…) ili nekim drugim hranlјivim nosačem. Lagano, uz stalno mešanje, sipati Brodisan tečni koncetrat u količini od 22 ml na 1 kg pripremlјenog nosača. Priprema mamca je završena kada je smeša homogeno obojena.

Način pripreme mamaca:

- Za suzbijanje pacova mamac se stavlјa u količini od 80 do 120 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavlјaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.

- Za suzbijanje miševa mamci se postavlјaju u kutije na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavlјenih kutija za mamce treba da bude od 3-5 m.

Zanavlјanje konzumiranih mamaca se obavlјa nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Ciljani organizmi:

Pacov sivi,crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus), kućni miš (Mus musculus.)

Pakovanje: 1l.

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se