Pesguard S 102

Šifra proizvoda: 312181

Pesguard ® S 102 je INSEKTICIDNI KONCENTRAT

KOJI SADRŽI 10,5 % SUMITHRIN® (D-FENOTRIN )

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Proizvod se rastvara sa vodom i koristi kao ULV aerosol, zamagljivanjem ili prskanjem. 

Pesguard ® S 102 je proizvod sa slabim mirisom, bez nepostojanih organskih materija (VOC ), što daje brži efekat u suzbijanju insekata – štetočina po javno zdravlje.

Za suzbijanje sledećih vrsta insekata:

Musca domestica (kućna muva ), Culex quinquefasciatus (komarac ), Blattela germanica (bubašvaba tip germanica ), Blattela orientalis (bubašvaba tip orientalis ), Cimexlectularius (stenica ), Rhyzopertha dominca (žitni moljac ), Tribolium confusum (brašneni moljac ), Orhyzaephilus surinamensis (surinamski brašnar ), Sitophilus granaries (žitni žižak ),  Ephestia kuenhiella (brašneni moljac ), Plodia interpunctella (rđasti ili bakarni moljac ), Lasioderma serricorne (duvanske bube ).

Nanošenje gotovog radnog rastvora:

Prskanjem površina u domaćinstvima, kuhinjama, prehrambenoj industriji, javnim ustanovama, prodavnicama hrane, hotelima, vozilima javnog prevoza, objektima javnog zdravlja i drugim javnim objektima.

Na otvorenom prostoru se prskaju mesta odlaganja otpada i šuta, kanalizacioni rastvori ( osim ako se pri radu koriste filteri ).

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE O NAČINU RAZBLAŽIVANJA I NANOŠENJA (ULV,  ZAMAGLJIVANJE I PRSKANJE) PREUZMITE BROŠURU NA DNU STRANICE.

Smernice za korišćenje

PRE UPOTREBE AMBALAŽU DOBRO PROMUĆKATI.

Radni rastvor pripremiti neposredno pre upotrebe. Neiskorišćeni radni rastvor ne treba skladištiti.

Uslovi skladištenja

Čuvati u hladnom i dobro provetrenom prostoru. Čuvati van domašaja dece.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

Rok trajanja: 3 godine.

Pakovanje 1L

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se