Cinkosan 5kg (za glodare)

Cinkosan 5kg (za glodare)

Šifra proizvoda: 311880

Preparat koji veoma efikasno suzbija sve vrste štetnih glodara na poljoprivrednim površinama, utrinama, poljima, voćnjacima i skladištima. Osnovni cinkosan mamci su formulisani na zrnu pšenice sa dodatkom biljnih ulja koji ovaj preparat čini veoma atraktivnim za glodare. Postavljeni mamci su izvesno vreme zaštićeni od prevelike vlage tj. mogu biti efikasni u slučajevima slabih kiša ili snegova, što je izuzetno važno u procesu suzbijanja poljskih glodara na poljoprivrednim površinama.
PRIMENA:
U skladištima - preparat se koristi za suzbijanje skladišnih glodara - štetočina u magacinima poljoprivrednih proizvoda. Preparat nije dozvoljen u slučajevima kada je prehrambena roba u rasutom stanju.

Za suzbijanje miševa - mamci se stavljaju duž skrovitih mesta, pored rupa, na što većem broju mesta u količini 10 - 15 g/tacni. Posećene tacne obnavljaju se novim količinama mamaka.

Za suzbijanje pacova - mamci se stavljaju na mestima gde se pacovi zadržavaju, u uglovima, u količini 50 - 80 g/tacni. Postavljene mamke zaštiti od rasipanja ili kontakta sa domaćim životinjama. Pojedene mamke obnoviti.

Na poljima - Cinkosan mamci se koriste za suzbijanje svih vrsta poljskih glodara na poljoprivrednim površinama (lucerka, ozime žitarice, u voćnjacima itd), pored kanala, na utrinama i ruderalnim staništima.

Za suzbijanje poljskih voluharica i miševa, vrši se direktnim sipanjem mamaka u aktivne rupe u količini od 5-10 g/rupi. Rupe ne zatrpavati.

Za suzbijanje hrčaka - Cinkosan mamci se sipaju direktno u rupe u količini od 20 g/rupi

CILJANI ORGANIZMI: crni pacov, sivi/norveški pacov, kućni miš, poljski miš, poljska voluharica, evropski hrčak
AKTIVNA SUPSTANCA: Cink-fosfid 2 %

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Pakovanje: 5 kg.

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se