Silko inokulanti za trave i žitarice

Silko inokulanti za trave i žitarice

Šifra proizvoda: 214620

Namenjen za pripremanje silaže/senaže trave i žitarica.

Poboljšava svarljivost NDF-a i ADF-a (svarljivost vlakana).

Pomaže očuvanju proteina.

Obzirom da su mlečno-kiselinskih  bakterija  u veoma malom broju sa lišća i da šećere fermentišu po heterofermentativnom tipu, tok fermentacije je nekontrolisan, a silaža obično nije zadovoljavajućeg kvaliteta, nema lep ukus i miris i životinje je nerado konzumiraju.

Iz tog razloga se preporučuje korišćenje inokulanata, odnosno specijalnih dodataka na bazi homofermentativnih mlečnih bakterija, jer se u startu postiže visoka brojnost ovih bakterija. Za uspešno pripremanje silaže neophodno je obezbediti anaerobne uslove sabijanjem  čime se sprečava rast aerobnih mikroorganizama, kao što su kvasci, plesni i truležne bakterije koje loše utiču na kvalitet silaže i zdravlje životinja. 

Sastav: Silko za trave i žitarice je inokulant namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica. Silko za trave i žitarice sadrži odabrane sojeve iz roda Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei. Proizvod je urađen u skladu sa HACCP standardom. Broj jedinica koje formiraju kolonije 5x1011 cfu/ml. Bakterijski sojevi su patentom zaštićeni.

Primena: 250 ml Silka za trave i žitarice sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže

Silažu spremati standardnom tehnologijom, biljna masa mora biti dobro sabijena I zatvorena od ulaska vazduha u silos/bale.

Za 50 t silaže/senaže.


Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se