Silko inokulanti za kukuruz

Silko inokulanti za kukuruz

Šifra proizvoda: 214610

Visoko proizvodne farme krava danas prizvode preko 10 000 lit mleka po kravi a ima i onih preko 15 000 litara. Za ovako visoku proizvodnju potrebna je kabasta hrana visokog kvaliteta. Spemanje visoko kvalitetne kabaste hrane danas presudno za profitabilnost farme mlečnih krava. Dobija se od biljaka ubranih u optimalnoj fazi zrelosti (kukuruz u voštanoj fazi a lucerka pre cvetanja),konzervisanih u što kraćem roku (za jedan do dva dana, primena savremene biotehnologije u pripremi (bakterijsko enzimski inokulanti).

Zašto silirati?

  • Dostupnost hrane za periode godine sa  niskom proizvodnjom biljne mase
  • Ne zavisi od vremenskih prilika
  • Niži troškovi
  • Minimalan gubitak hranjivih sastojaka
  • Kod silaže gubici su 10-15%, a kod sena 30-40%
  • Visoko ukusna hrana
  • Može da se sprema od biljaka sa visokim prinosom zelene mase (60-70 t/ha)
  • Omogućava dve žetve godišnje
  • Zahteva 2 do 2,5 puta manje skladišnog prostora
  • Moguća degradacija antinutritivnih faktora

Za 50 i 200 t silaže.

Priprema:

ZA 50t SILAŽE KUKURUZA: 250 ml SILKA sipati u 50 l vode

ZA 200t SILAŽE KUKURUZA: 1 l SILKA sipati u 200 l vode

Silažu pripremati standardnom tehnologijom.

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se