ČLANCI

Dodato: 26.10.2018

Preživari: različiti ciljevi, različite potrebe

Ishrana ima uticaj na reprodukciju, laktaciju, imunitet, proizvodnju vune i adaptaciju na različite ekološke uslove. Ovakve veze treba da obezbede korisne mehanizme za prilagođavanje režima ...
Vidi više
Dodato: 17.10.2018

Pravilna setva pšenice

Ukoliko sejete pšenicu posle kukuruza dobro je znati par bitnih stavki.Ukoliko je u usevima kukuruza ove godine registrovano crvenilo biljaka, na tim njivama ne bi trebalo sejati pšenicu...
Vidi više
Dodato: 19.09.2018

ODRŽAVANJE HIGIJENE UREĐAJA ZA MUŽU

Čišćenje i dezinfekcija uređaja za mužu je veoma bitan i odgovaran  zadatak i obaveza. Izuzetno je važno da se obavi odmah nakon svake muže. Pri čišćenju uređaja za mu...
Vidi više
Dodato: 30.08.2018

Prednosti korišćenja Bypass proteina

Svi preživari, među kojima i mlečne krave imaju četvorokomorni želudac. Prvi i najvažniji deo je burag gde se većina hranljivih materija razgradi. Otprilike 60 do 70 % hrane razgradi se u bura...
Vidi više
Dodato: 16.07.2018

Respiratorne bolesti teladi

Bolest disajnih organa je drugi vodeći uzrok mortaliteta kod teladi od 0 do 6 meseci starosti iza dijareje i može imati najmanje polovinu ukupnog morbiditeta i mortaliteta kod mladih teladi. Najvec...
Vidi više
Dodato: 10.05.2018

Komplikacije sa novorođenim jagnjadima

1. HipotermijaHipotermija je definisana kao snižavanje telesne temperature organizma. Da bi održalo telesnu temperaturu, novorođeno jagnje mora proizvesti toliko toplote koliko gubi odavanjem teles...
Vidi više
Dodato: 25.04.2018

Zdrava telad zdrava proizvodnja

Treba obratiti pažnju na tehniku odgajivaanja teladi. Ako telad ne uspe da postigne ciljani porast tokom svog razvoja, imaće manji porast u periodu odgoja i kao junad, a naročito će se odraziti ka...
Vidi više
Dodato: 18.04.2018

Krvotok kontaminiran mikotoksinima

Silaža je dobar izvor vlakana, sa dodatom vrednošću visoke energije i visokomsvarljivošću za mlečne krave. Međutim, mikotoksini mogu imati štetan uticaj na kvalitet ivrednost...
Vidi više
Dodato: 13.04.2018

Prevencija mastitisa probioticima

Do danas, lečenje goveđeg mastitisa pretežno se bazira na upotrebi antibiotika. Međutim, oni nisu potpuno efikasani i doprinose do pojave rezinstecije unutar sojeva mikroorganizama. Stoga postoji ...
Vidi više

Za sva pitanja
nas pozovite 011 63 51 233

Pridruži nam se